TIN TỨC BỆNH VIỆN

TẬP HUẤN BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA
[ Cập nhật vào ngày (23/05/2024) ]

“Sự cố y khoa là điều không ai muốn xảy ra, vừa tổn hại trực tiếp đến người bệnh, vừa ảnh hưởng sâu sắc đến nhân viên y tế, uy tín của cơ sở khám chữa bệnh. Báo cáo và quản lý sự cố y khoa là một trong những hoạt động quan trọng trong kế hoạch cải tiến chất lượng của bệnh viện. Toàn thể cán bộ nhân viên y tế cần nắm rõ quy trình báo cáo sự cố y khoa từ đó có thể nhận diện, phân loại và xử lý các sự cố y khoa xảy ra là việc làm cần thiết” – BSCKII. Huỳnh Văn Huấn – Trưởng phòng Quản lý chất lượng trao đổi tại buổi tập huấn “Báo cáo sự cố y khoa” cho toàn thể nhân viên vào 02 ngày 17/5/2024 và 21/5/2024.


BSCKII. Huỳnh Văn Huấn cũng phổ biến đến toàn thể đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên bệnh viện hiểu rõ sự cố y khoa, các kênh thông tin báo cáo sự cố, quy trình báo cáo sự cố y khoa từ đó có thể nhận diện, xử lý và gửi báo cáo về Phòng Quản lý chất lượng đúng theo hướng dẫn của Thông tư 43/2018/TT-BYT. Đồng thời cũng hướng dẫn cách thức báo cáo sự cố cho cán bộ nhân viên của các khoa/phòng bằng việc quét mã QR trên điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã chia sẻ các tình huống sự cố y khoa thực tiễn tại các khoa, phòng trong công tác khám chữa bệnh, rút kinh nghiệm thẳng thắn và đề xuất giải pháp khắc phục, cũng như lập phiếu báo cáo đúng cách và đề xuất tập huấn quy trình thường xuyên cho nhân viên y tế.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:
(Tổ truyền thông)

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức