Kế hoạch tổng hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Chuyên sâu - Chuyên nghiệp - Gắn kết toàn diện

1. Lãnh đạo khoa

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổng kết công tác đánh giá chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

-  Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh  án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực tại Bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

3. Thành tựu đã đạt được:

Tập thể phòng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc.

Phối hợp với các khoa, phòng trong Bệnh viện quản lý công tác khám, chữa bệnh BHYT đạt hiệu quả góp phần làm giảm được việc xuất toán BHYT tại Bệnh viện.

Hằng năm Phòng KHTH đều có viên chức làm chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở được nghiệm thu và các viên chức khác còn tham gia công sự của nhiều đề tài của các Khoa, Phòng khác.

Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong đợt kiểm tra Bệnh viện hàng năm của Sở Y tế, các tiêu chí do Phòng phụ trách chủ yếu đạt mức 5 và mức 4.

Trong những năm vừa qua tập thể phòng đã tham gia nhiều hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể và đạt được nhiều thành tích như sau: đạt giải khuyến khích trong Hội thi ‘‘Đổ bánh xèo’’ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữa 8/3, đạt giải khuyến khích trong Hội thi 5S, đạt giải ba Hội thi: “Nét đẹp văn hóa công sở”chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, đạt được giải nhì khi tham gia các trò chơi trong Hội thi trò chơi dân gian năm 2019 chào mừng ngày 30/4 và 01/5, đạt giải khuyến khích Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đạt giải nhì cờ tướng khi tham gia giải Cầu lông – Cờ tướng năm 2019 do Công đoàn Bệnh viện tổ chức.

4. Định hướng phát triển:

Chủ động lập kế hoạch phát triển chuyên môn của Bệnh viện: nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật cao, ghép thận, can thiệp mạch máu (tim, não).

Tham mưu thành lập các khoa lâm sàng theo hướng chuyên sâu như: ung bướu, thận nhân tạo, sản phụ khoa, tim mạch can thiệp. Gắn kết toàn diện các khoa, phòng.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện và BHYT.

Đẩy mạnh công tác NCKH có chất lượng hơn, nghiên cứu là phải áp dụng được trong khám và điều trị bệnh.

Tăng cường phối hợp tốt, chặt chẽ về chuyên môn với Bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới.

Phòng Kế hoạch tổng hợp phấn đấu và đạt tiêu chuẩn: tham mưu sâu, phục vụ chuyên nghiệp, gắn kết toàn diện.

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc