TIN TỨC BỆNH VIỆN

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG
[ Cập nhật vào ngày (31/05/2024) ]

Sáng ngày 31/5, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, điều động đối với 13 nhân sự thuộc các khoa, phòng.


Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, ông Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện cho biết việc kiện toàn các các vị trí lãnh đạo được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và được sự thống nhất từ Sở Y tế. Đây là nhiệm vụ của Ban Giám đốc trong thực hiện lời hứa thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bệnh viện năm 2024. Mong muốn ở cương vị mới được phân công, các lãnh đạo khoa, phòng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.

13 cá nhân vừa công bố quyết định bổ nhiệm, điều động gồm:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp giữ chức vụ Trưởng khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp

2. Bổ nhiệm ông Trần Hồ Quốc, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh giữ chức vụ Trưởng khoa Ngoại thần kinh.

3. Bổ nhiệm bà Đỗ Hồng Nhan, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng giữ chức vụ Trưởng khoa Dinh dưỡng.

4. Điều động ông Huỳnh Văn Huấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

5. Bổ nhiệm bà Lê Thanh Lam, phó trưởng phòng Công tác xã hội giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác xã hội.

6. Bổ nhiệm bà Nguyễn thị Trúc Linh, Phó trưởng phòng Hành chính quản trị giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính quản trị.

7. Bổ nhiệm bà Trịnh Hồng Tỏ, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

8. Điều động bà Phạm Thị Ngọc Thuý, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng.

9. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, bác sĩ khoa Nội tiết giữ chức vụ phó Trưởng khoa Nội tiết.

10. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu, bác sĩ - chuyên viên phòng Chỉ đạo tuyến - đào tạo giữ chức vụ Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương – Bỏng.

11. Bổ nhiệm bà Phan Thị Hiền, điều dưỡng khoa Dinh dưỡng giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa Dinh dưỡng.

12. Bổ nhiệm ông Châu Bá Tòng, kỹ thuật viên khoa Chẩn đoán hình ảnh giữ chức vụ Kỹ thuật viên trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh.

13. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bạch Mai, phụ trách Điều dưỡng trưởng khoa khoa Ngoại tổng hợp giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Tổng hợp.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ xin trân trọng chúc mừng các lãnh đạo khoa, phòng vừa được bổ nhiệm.
Tổ Truyền thông

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức