Tin tức Đảng ủy bệnh viện

TỔNG KẾT ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (22/02/2022) ]

Ngày 21/02/2022, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác Đảng bộ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.


Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Tâm Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng TP. Cần Thơ cùng Ban Giám đốc và đại diện 30 chi bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Lâm Hữu Đức – UV BCH Đảng bộ Bệnh viện, Trưởng phòng Điều dưỡng đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tập thể Đảng bộ bệnh viện đã phát huy vai trò của các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, đảng viên và tập thể cán bộ viên chức ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã thẳng thắn nêu ra những mặt hạn chế về một số lĩnh vực công tác nhất định và những bài học kinh nghiệm cần rút ra nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí Thư Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng nêu ra những vấn đề trọng tâm Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cần thực hiện tốt trong năm 2022. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ giữ vững đoàn kết nội bộ; chấp hành tốt các quy chế trong Đảng ủy, các nguyên tắc sinh hoạt Đảng; triển khai tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch; công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Bệnh viện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Tổ Truyền thông

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức