Tin tức Đoàn thanh niên

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (13/03/2017) ]

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2017 - 2020


1 Đ/c Đỗ Đức Trí Nhân - Bí thư
2 Đ/c Nguyễn Thị Trúc Linh - Phó Bí thư
3 Đ/c Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ
4 Đ/c Lâm Danh Trà My - Ủy viên Ban Thường vụ
5 Đ/c Nguyễn Vũ Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành
6 Đ/c Trương Đặng Đình Tuân - Ủy viên Ban Chấp hành
7 Đ/c Lý Việt Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành
8 Đ/c Hồ Trung Nhân - Ủy viên Ban Chấp hành
9 Đ/c Huỳnh Quốc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành
10 Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành
11 Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nhiệm - Ủy viên Ban Chấp hành
12 Đ/c Huỳnh Kiều Phương Tân - Ủy viên Ban Chấp hành
13 Đ/c Nguyễn Lê Thành - Ủy viên Ban Chấp hành
 .

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức