đào tạo - chỉ đạo tuyến

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIÊU SINH LỚP “SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH”
[ Cập nhật vào ngày (24/08/2023) ]


THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIÊU SINH LỚP “SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH”

1. Thông tin khóa học:

– Đối tượng: Bác sĩ.

– Số lượng: 15.

– Thời gian: 03 tháng; dự kiến khai giảng vào ngày 19.9.2023.

– Học phí: 12.000.000 đồng/học viên.

 
Tập tin đính kèm

Tổ Truyền Thông Theo Tổ Truyền Thông

  In bài viết